×
Юридична інформація Про компанію

Про компанію

FlashCash - продукт, створений для того, щоб Ви отримали гроші тоді, коли вони найбільш Вам необхідні. Ми постійно думаємо про те, щоб зробити процес отримання кредиту ще більш зручним і безпечним для Вас. При цьому, наше головне правило - допомога повинна прийти блискавично, тоді, коли Ви в ній дійсно потребуєте. Наша головна цінність - наші клієнти, а тому ми працюємо чесно, прозоро і відкрито. Ми не дзвонимо Вашим близьким або на роботу, не вимагаємо надання копій документів і гарантуємо захист Ваших персональних даних.

FlashCash - перший сервіс з надання блискавичних кредитів в Україні.

Детальніше
Акції Новини Питання-відповідь Контакти
зв'язатися з нами
+38 (097) 44-33-210
+38 (073) 44-33-210
+38 (050) 44-33-212
загальні питання
info@flashcash.com.ua
графік роботи гарячої лінії

пн-пт: 9:00-18:00
сб-вс: 10:00-17:00

Відправити повідомлення

напишіть нам, будемо раді відповісти на будь-які ваші питання

Паспорт кредиту

Паспорт споживчого кредиту 
Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит 
(Стандартизована форма)

 

1. Інформація та контактні дані кредитодавця

Найменування кредитодавця та його структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФОРТ»

Місцезнаходження кредитодавця та адреса структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація

01021, м. Київ, вулиця Мечникова, будинок 16.

Ліцензія/Свідоцтво

Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, видана розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №833 від 14.05.2019 року

Номер контактного телефону

-

Адреса електронної пошти

-

Адреса офіційного веб-сайту

https://flashcash.com.ua

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника*

Найменування кредитного посередника

 

Місцезнаходження

 

Номер контактного телефону

 

Адреса електронної пошти

 

Адреса офіційного веб-сайту*

 

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача

 

 

 

 

Тип кредиту

кредит

 

 

Сума кредиту, грн.

<____> грн.

Строк кредитування

<____> днів

Мета отримання кредиту

на споживчі потреби

Спосіб та строк надання кредиту

одноразово шляхом безготівкового перерахування коштів на платіжну картку Позичальника, емітовану будь-яким банком України

Можливі види (форми) забезпечення кредиту

відсутні_

Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту

ні

Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) споживача за умови отримання кредиту на придбання товару/роботи/послуги, %

не передбачено

4. Інформація щодо реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача

Процентна ставка, відсотків річних

В період строку кредиту  - <____> % в день , що складає ____ річних (пільгова ставка), при умові якщо не пізніше дати закінчення початкового строку кредиту (без пролонгацій), Позичальник здійснив погашення заборгованості за Договором в повному обсязі

В період строку кредиту  - <____> % в  день,  що складає ____ річних, у випадку якщо Позичальник не виконав умови для застосування пільгової ставки.

В період пролонгації <____> % в день, що складає _____річних

В період прострочення - <____> % в день, що  складає _____річних

Проценти нараховується на початкову суму кредиту

(для пільгових  кредитів)

В період строку кредиту  - <____> % в день, що складає ___ річних,  у випадку якщо Позичальник не виконав умови для застосування пільгової ставки.

В період пролонгації <____> % в день, що складає ___ річних

В період прострочення - <____> % в день, що складає _____ річних

Проценти нараховується на початкову суму кредиту

(для звичайних кредитів)

Тип процентної ставки

фіксована

Порядок зміни змінюваної процентної ставки

не передбачено

Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, обов’язкові для укладання договору, грн.,

[зазначаються розмір платежу та база його розрахунку] :

1. Комісія за надання кредиту

 

 

Застереження: витрати на такі послуги  є незмінними  протягом строку дії договору про споживчий кредит

______%  від загальної початкової суми наданого кредиту (сплачується Позичальником одноразово за рахунок кредитних коштів в момент отримання кредиту, тобто на платіжну картку Позичальник отримує кредит за мінусом суми комісії )

(для звичайних кредитів)

 

Відсутня

(для пільгових кредитів))

Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті споживачем, грн.*

не передбачено

Загальні витрати за кредитом, грн.

<____> грн.

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі), грн.

<____> грн.

Орієнтовна реальна річна процентна ставка, відсотків річних

<____> %

Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’язкові для укладення договору/отримання кредиту, грн:
зазначаються розмір платежу та база його розрахунку

1. послуги нотаріуса

[ні]

2. послуги оцінювача

[ні]

3. послуги страховика

[ні]

Застереження: наведені обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі, без врахування можливих пролонгацій строку користування кредитом, передбачених умовами договору.

Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит, без врахування можливих пролонгацій строку користування кредитом, передбачених умовами договору.

Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування (в т.ч. використання права пролонгації строку користування кредитом на умовах передбачних договором,) можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.

5. Порядок повернення кредиту

Кількість та розмір платежів, періодичність внесення

Одним платежем в кінці строку користування кредитом, згідно графіку платежів.

6. Додаткова інформація*

 

 

Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кред:

[зазначаються розмір платежу, база його розрахунку та умови його застосування]:

пеня

не передбачено

штрафи

не передбачено

процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов’язання щодо повернення кредиту

<____> % в день, нараховується на початкову суму кредиту, нараховуються і за період прострочення, але не більше  60-ти календарних днів поспіль з моменту виникнення такої прострочки

інші платежі

не передбачено

7. Інші важливі правові аспекти

Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем.

Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування".

так,  якщо строк кредиту від одного місяця

та більше;

ні, якщо строк кредиту  до одного місяця.

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.

Дата надання інформації: ДД/ММ/РРРР

Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до: ДД/ММ/РРРР

 

 

Підпис кредитодавця:

ПІБ, підпис

 

 

Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.

Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов’язань за таким договором.

 

 

Підпис споживача:

«__»________року,   __________П.І.Б., підписано (електронний підпис Позичальника,  відтворений  шляхом використання Позичальником  одноразового ідентифікатора).